WCA вход

Самые активные участники Самые медальные участники

Самые медальные участники

7 4 Aleksandr Beznogov
3 2 6 Roman Ponikarovskiy
3 4 1 Nikolay Vasilyev
3 3 Vladimir Kuznetsov
3 2 1 Farid Mikhailov
4 1 Alexey Zharikov
4 1 Pavel Galaktionov
3 3 Andrey Mishin
3 Roman Strakhov
2 1 1 Lev Holub
1 2 2 Dmitry Kryuzban
1 2 2 Ilya Nazarov
1 2 2 Magomed Bashtaev
1 2 2 Maxim Ilin
3 3 Konstantin Solovyev
2 1 Ekaterina Soboleva
2 1 Roman Povolotskii
2 2 Nikita Loika
1 2 Artyom Shevchenko
1 2 Vladimir Korovin
2 Andrey Che
2 Nikita Kovalchuk
2 Pavel Mesyatsev
1 1 1 Aleksandra Lukianova
1 1 1 Maria Zhits
2 2 Egor Ermolaev
1 1 Ilya Tsiareshka
1 1 Islam Kitiev
1 1 Vadim Andreev
1 2 Timofey Dementev

Судьи неофициальных дисциплин:

Константин Соловьёв Владимир Кузнецов Алексей Ярыгин Никита Раззамазов Николай Васильев Nikita Kovalchuk
Иконки
▪▪▪ Создатель сайта Константин Соловьёв ▪▪▪