FunCubing.ru - Cubing for fun!
Войти
Самые активные участники; Самые медальные участники
Самые активные участники

102

75

61

54

52

48

42

38

31

30

29

24

14

9

5
8 Roman Ponikarovskiy 4 3 1 1 1 1 1 1
8 Vadim Andreev 2 3 1 1 1 1 1 1
8 Aleksandra Lukianova 1 1 2 1 1 1 1 1
7 Valentina Solovyova 1 1 1 1 1 1 1
6 Aleksandr Beznogov 5 2 1 1 1 1
6 Evgeniy Mazhara 3 2 1 1 1 1
6 Mikhail Kuzin 3 1 1 1 1 1
6 Konstantin Solovyev 2 1 1 1 1 1
6 Artem Mardinskiy 1 1 1 1 1 1
6 Fedor Abaev 1 1 1 1 1 1
6 Nikita Kuznetsov 1 1 1 1 1 1
6 Nikolay Golovenko 1 1 1 1 1 1
5 Pavel Galaktionov 4 3 1 1 2
5 Alexey Yarygin 2 1 2 2 2
5 Maxim Ilin 3 1 1 1 1
5 Nikita Loika 1 1 2 1 1
5 Aleksandr Afonichev 1 1 1 1 1
5 Danila Rogozhnikov 1 1 1 1 1
5 Dmitry Kryuzban 1 1 1 1 1
5 Ivan Svetlichnyi 1 1 1 1 1
5 Sergey Malyshev 1 1 1 1 1
5 Yakov Ivanov 1 1 1 1 1