Войти

Самые активные участникиСамые медальные участники

Самые активные участники

123
118
116
92
54
54
48
48
47
42
38
34
24
14
14
5
9 Roman Ponikarovskiy 6 3 5 1 1 1 1 2 1
9 Nikolay Vasilyev 5 2 2 2 1 2 1 3 1
9 Aleksandra Lukianova 1 2 2 2 1 1 1 1 2
8 Maxim Ilin 3 1 2 1 2 1 1 1
8 Vadim Andreev 2 1 3 1 1 1 1 1
8 Mikhail Kuzin 3 1 1 1 1 1 1 1
8 Ilya Nazarov 1 1 1 1 2 1 1 1
7 Aleksandr Beznogov 7 3 4 1 3 1 1
7 Konstantin Solovyev 3 1 2 1 2 1 1
7 Dmitry Kryuzban 2 1 1 2 1 1 1
7 Vladimir Korovin 1 1 1 2 1 1 1
7 Valentina Solovyova 1 1 1 1 1 1 1
6 Alexey Yarygin 3 1 2 3 2 3
6 Evgeniy Mazhara 3 2 1 1 1 1
6 Nikita Loika 2 3 1 1 1 1
6 Ivan Polukarov 1 2 1 2 1 1
6 Nikolay Golovenko 1 2 2 1 1 1
6 Artem Mardinskiy 1 1 1 1 1 1
6 Fedor Abaev 1 1 1 1 1 1
6 Nikita Kuznetsov 1 1 1 1 1 1
5 Pavel Galaktionov 5 2 4 1 2
5 Vladimir Kuznetsov 4 1 2 2 1
5 Aleksandr Afonichev 1 1 1 1 1
5 Danila Rogozhnikov 1 1 1 1 1
5 Igor Kolosov 1 1 1 1 1
5 Ivan Svetlichnyi 1 1 1 1 1
5 Milena Son 1 1 1 1 1
5 Sergey Malyshev 1 1 1 1 1
5 Yakov Ivanov 1 1 1 1 1

Судьи неофициальных дисциплин:

Владимир Кузнецов Константин Соловьёв Алексей Ярыгин Роман Поникаровский Никита Раззамазов
▪▪▪ Создатель сайта Константин Соловьёв ▪▪▪