WCA вход

YJ Fest 2018 40WCA

May 18 - 20, 2018 ▪ Судья НД Владимир Кузнецов

2-Man mini Guildford challenge 14 Kilominx 23

Kilominx ▪ Результаты

Общий рейтинг ▪ Average of 5

1 2 3 4 5 Average Best
1 Alexey Zharikov 35.90 (22.32) 24.31 (38.50) 23.38 27.86 22.32
2 Ilya Nazarov 30.46 30.95 (33.77) 25.16 (24.81) 28.86 24.81
3 Magomed Bashtaev (36.07) 33.42 (24.16) 33.26 30.25 32.31 24.16
4 Dmitry Kryuzban 35.67 32.84 (25.47) (37.92) 33.70 34.07 25.47
5 Ivan Polukarov 34.92 (47.65) (32.51) 39.45 35.75 36.71 32.51
6 Aleksandr Beznogov (26.26) (24.13) 33.45 DNF 54.09 37.93 24.13
7 Maria Zhits (45.39) 39.09 41.24 (35.62) 40.42 40.25 35.62
8 Vladimir Korovin 47.13 37.51 39.86 (35.90) (1:06.42) 41.50 35.90
9 Alexey Yarygin 40.81 52.68 (1:02.82) (37.35) 43.20 45.56 37.35
10 Vladislav Kidakov 47.06 (38.18) (54.91) 41.17 52.69 46.97 38.18
11 Alexander Bashutkin (1:04.06) 42.58 (40.59) 48.46 51.61 47.55 40.59
12 Vladimir Kuznetsov (34.49) 50.29 41.61 (58.00) 51.58 47.83 34.49
13 Maxim Ilin 46.59 (58.71) (42.76) 54.69 51.54 50.94 42.76
14 Timur Kononov (1:08.87) DNF 57.19 57.19 (52.98) 1:01.08 52.98
15 Vsevolod Litvinov 1:06.54 1:13.17 (59.81) (1:27.55) 1:02.10 1:07.27 59.81
16 Timofey Yesin 1:11.00 (1:08.60) 1:15.20 1:12.19 (1:49.09) 1:12.80 1:08.60
17 Deni Mintsaev (57.25) 1:08.24 DNF 1:33.99 1:06.00 1:16.08 57.25
18 Dmitry Rodin 1:32.23 (1:08.09) (1:58.23) 1:21.39 1:33.52 1:29.05 1:08.09
19 Daniil Nesterov 1:14.92 DNF 1:14.92
20 Timofey Fedorenko 1:37.22 1:32.32 1:32.32
21 Nikita Stolnikov 1:33.69 1:33.37 1:33.37
22 Nadezhda Kidakova 2:44.47 1:55.34 1:55.34
23 Pavel Belov DNF DNF

Судьи неофициальных дисциплин:

Константин Соловьёв Владимир Кузнецов Алексей Ярыгин Никита Раззамазов Николай Васильев Nikita Kovalchuk
Иконки
▪▪▪ Создатель сайта Константин Соловьёв ▪▪▪