WCA вход

Welcome to Academy 2018 125WCA

Nov 3 - 4, 2018 ▪ Судья НД Константин Соловьёв

10 кубиков Рубика 42 Ivy Cube 27 Командная сборка вслепую 20 Кубик 2x2: одной рукой 61 Механическая сборка 47 Повторение скрамбла 8 Подготовленная сборка 24 Пятнашки 7 Радужный шар 14 Стаканчики: Цикл 10

Кубик 2x2: одной рукой ▪ Результаты

Общий рейтинг ▪ Average of 5

1 2 3 4 5 Average Best
1 Pavel Galaktionov (4.17) 5.50 6.66 5.82 (7.98) 5.99 4.17
2 Sergey Lahno (13.20) 5.23 9.86 4.71 (4.18) 6.60 4.18
3 Alexander Bashutkin (4.17) 8.17 5.26 (11.24) 7.17 6.87 4.17
4 Nikita Loika 7.43 5.28 (10.86) (5.22) 10.35 7.69 5.22
5 Dmitry Gundin 7.01 (6.17) (14.04) 10.05 8.93 8.66 6.17
6 Aleksandr Beznogov (7.52) (5.83) DNF 6.42 13.16 9.03 5.83
7 Roman Ponikarovskiy (4.88) 7.03 10.80 10.36 (10.87) 9.40 4.88
8 Vadim Andreev 7.53 13.70 (15.10) (5.65) 9.14 10.12 5.65
9 Nikolay Golovenko 11.26 11.41 (12.46) (4.40) 11.57 11.41 4.40
10 Huston Vu-Duc (6.03) 12.41 (14.18) 12.28 9.88 11.52 6.03
11 Danila Rogozhnikov 7.91 11.00 15.81 (7.02) (44.31) 11.57 7.02
12 Erzhan Dzhaumutbaev 12.41 9.25 (7.72) 14.06 (17.32) 11.91 7.72
13 Leonid Antonov (9.80) 19.70 DNF 6.50 (4.58) 12.00 4.58
14 Ksenia Ozerova 14.25 12.39 (16.90) (9.92) 10.63 12.42 9.92
15 Artem Gamanov (15.23) (6.98) 14.29 10.79 12.46 12.51 6.98
16 Yakov Ivanov (4.70) DNF 19.54 8.24 10.88 12.89 4.70
17 Daniil Belotserkovskii (6.88) 13.98 (16.33) 11.69 13.54 13.07 6.88
18 Sergey Malyshev (17.93) 13.63 14.27 (11.01) 11.52 13.14 11.01
19 Vladimir Tikhonenko 15.57 11.94 (17.22) 12.00 (8.58) 13.17 8.58
20 Mikhail Kuzin (12.68) 13.30 12.92 (25.24) 13.60 13.27 12.68
21 Ekaterina Soboleva (12.87) DNF 12.63 (9.58) 14.78 13.43 9.58
22 Daniil Bessonov 13.24 14.85 12.95 (16.94) (8.93) 13.68 8.93
23 Gleb Shaposhnikov 14.73 14.24 (9.12) (16.77) 14.70 14.56 9.12
24 Aleksandra Lukianova 12.45 10.41 20.92 (9.66) (24.01) 14.59 9.66
25 Evgeny Goryachev 15.23 14.74 14.24 (16.81) (13.69) 14.74 13.69
26 Artem Mardinskiy (21.21) 9.93 18.76 15.56 (9.26) 14.75 9.26
27 Maxim Mamakov (8.64) 18.95 14.64 12.10 (19.75) 15.23 8.64
28 Artyom Zubarev 16.12 13.54 (26.95) (12.56) 17.26 15.64 12.56
29 Daniil Kolesnikov (8.68) (28.59) 19.40 16.39 12.47 16.09 8.68
30 Artem Korolev (8.74) (21.31) 16.19 15.38 17.85 16.47 8.74
31 Pavel Tishchenko 14.84 (29.69) 17.22 (8.93) 18.02 16.69 8.93
32 Sergei Avilov 19.25 (25.79) 15.74 (8.14) 17.82 17.60 8.14
33 Dmitriy Suslov (20.38) 18.50 17.83 (17.26) 19.57 18.63 17.26
34 Petr Shumeev (20.10) 19.42 DNF 20.86 (17.59) 20.13 17.59
35 Sergey Eremin 25.56 26.20 (28.30) (7.81) 9.45 20.40 7.81
36 Sarmat Tamaev 30.35 17.41 (38.39) 14.80 (14.36) 20.85 14.36
37 Rostislav Votinsev 20.37 (17.26) 20.94 (26.20) 22.82 21.38 17.26
38 Nikita Kuznetsov (58.53) 19.48 23.24 (17.11) 22.30 21.67 17.11
39 Ilya Biezinsh (26.65) (15.85) 26.16 16.76 22.50 21.81 15.85
40 Artem Sagiev (18.11) 26.83 (29.45) 19.36 23.34 23.18 18.11
41 Daniil Kochurov (17.99) DNF 27.29 18.34 24.18 23.27 17.99
42 Nikita Kobik (27.75) DNF 20.83 28.03 (16.02) 25.54 16.02
43 Vyacheslav Sokolov 27.06 29.33 (30.78) (15.04) 20.79 25.73 15.04
44 Nikolai Volkov 26.73 26.11 (31.20) 26.64 (24.42) 26.49 24.42
45 Daniil Akimov 21.51 25.19 (18.10) (1:10.28) 35.80 27.50 18.10
46 Gleb Kolesnikov (DNF) (22.53) 34.34 27.39 24.62 28.78 22.53
47 Dmitriy Dunaev (43.28) 29.38 30.87 (20.84) 27.92 29.39 20.84
48 Denis Dubinin (20.04) 46.27 (48.01) 20.60 26.27 31.05 20.04
49 Nikita Lyubimov (27.31) 35.38 (50.62) 31.79 31.71 32.96 27.31
50 Dmitrii Galimov (39.39) 38.03 27.09 (18.36) 34.86 33.33 18.36
51 Valentina Solovyova (52.27) (22.10) 31.13 34.16 37.69 34.33 22.10
52 Anastasia Gruzdeva (1:22.23) 53.56 31.23 18.53 (13.61) 34.44 13.61
53 Lev Shpanov 49.34 (21.42) 29.44 (1:12.75) 28.47 35.75 21.42
54 Ivan Svetlichnyi (57.30) 33.94 (21.43) 51.68 34.41 40.01 21.43
55 Ruslan Ponikarovskiy (30.08) 48.10 34.22 DNF 53.14 45.15 30.08
56 Artem Gorovenko (1:37.08) DNF 1:42.99 (1:00.89) 1:08.99 1:29.69 1:00.89
57 Sergey Belyakov (3.21) 8.17 DNF DNF DNS DNF 3.21
58 Semen Trofimenkov (37.27) 32.72 (18.42) DNS DNS DNF 18.42
59 Vlas Vigilyanskiy (1:04.32) (20.89) DNF DNF 43.03 DNF 20.89
60 Dmitriy Rogozhnikov (25.20) 25.85 (23.64) DNF DNS DNF 23.64
61 Leonid Kuzmin (28.33) DNS DNS DNS DNS DNF 28.33

Судьи неофициальных дисциплин:

Константин Соловьёв Владимир Кузнецов Алексей Ярыгин Никита Раззамазов Николай Васильев Nikita Kovalchuk
Иконки
▪▪▪ Создатель сайта Константин Соловьёв ▪▪▪