WCA вход

MPEI Open 2018 88WCA

Nov 23 - 25, 2018 ▪ Судья НД Владимир Кузнецов

3-Man mini Guildford challenge 16 Ivy Cube 28 Kilominx 21 Redi Cube 10 Зеркальный куб 17 Командная сборка вслепую 18 Кубик 2x2: одной рукой 48

Ivy Cube ▪ Результаты

Общий рейтинг ▪ Average of 5

1 2 3 4 5 Average Best
1 Vladimir Kuznetsov (3.75) 2.73 (2.67) 3.10 3.63 3.15 2.67
2 Roman Ponikarovskiy (2.95) (4.62) 4.46 3.52 3.33 3.77 2.95
3 Ilya Nazarov 3.71 5.14 (2.39) (5.63) 5.39 4.75 2.39
4 Konstantin Solovyev (3.69) (6.35) 4.07 5.24 5.25 4.85 3.69
5 Leonid Scherbakov (4.56) 4.37 DNF 5.64 (3.66) 4.86 3.66
6 Vladimir Korovin (3.61) 6.09 6.80 4.21 (10.46) 5.70 3.61
7 Maxim Ilin (3.27) 5.74 6.00 (6.77) 5.91 5.88 3.27
8 Ekaterina Kaneva 5.18 6.59 (7.88) 6.47 (5.08) 6.08 5.08
9 Aleksandr Beznogov (4.16) 6.31 5.96 (7.04) 6.57 6.28 4.16
10 Daria Motyreva 6.25 6.44 6.16 (5.50) (21.45) 6.28 5.50
11 Pavel Kovirzin (3.51) 6.16 7.29 5.63 (8.15) 6.36 3.51
12 Dmitriy Melnikov 6.71 (8.96) (4.32) 6.42 6.74 6.62 4.32
13 Igor Kolosov 8.94 6.16 (13.49) (4.89) 6.26 7.12 4.89
14 Nikita Stolnikov 7.64 6.81 7.13 (5.53) (14.69) 7.19 5.53
15 Polina Vishnyakova (4.47) 6.77 7.50 8.43 DNF 7.57 4.47
16 Ivan Polukarov (7.04) 8.14 8.29 (12.21) 9.44 8.62 7.04
17 Alexey Yarygin 8.94 9.40 8.01 (4.54) (12.64) 8.78 4.54
18 Viktor Rudnev 8.75 (17.83) 9.97 8.51 (6.64) 9.08 6.64
19 Stepan Matveev 10.15 11.77 (9.94) 11.84 (12.25) 11.25 9.94
20 Milena Son 13.37 13.66 8.91 (5.15) (25.72) 11.98 5.15
21 Vyacheslav Khodorov (20.80) 10.53 10.82 15.45 (7.66) 12.27 7.66
22 Nikolay Vasilyev (23.75) 20.10 (11.08) 16.22 12.08 16.13 11.08
23 Viacheslav Nartokov 14.06 16.32 (13.28) (24.13) 18.38 16.25 13.28
24 Anastasia Kochetkova (19.51) DNF (10.47) 12.68 33.90 22.03 10.47
25 Diana Murnik 20.87 24.19 21.98 (29.76) (17.70) 22.35 17.70
26 Timofey Sledkov 23.21 23.56 (17.11) (28.60) 24.50 23.76 17.11
27 Mikhail Malamant (32.48) 28.63 29.96 (16.81) 16.88 25.16 16.81
28 Artem Bogdashich DNF DNS

Судьи неофициальных дисциплин:

Константин Соловьёв Владимир Кузнецов Алексей Ярыгин Никита Раззамазов Николай Васильев Nikita Kovalchuk
Иконки
▪▪▪ Создатель сайта Константин Соловьёв ▪▪▪